Get Link và Tạo Code LiveStream Youtube bằng FFMPEG
Paste Link video Youtube vào ô dưới, cả link video thường, cả link đang Live đều được nhé:

Xem thêm video hướng dẫn: https://www.youtube.com/watch?v=HT2P0W7hP3Q

Link Youtube Get Code Live Stream