Add Channel - Thêm Kênh

Chính sách bảo mật ủy quyền truy cập Tài khoản Youtube, Google của người dùng

1. Thông tin thu thập:
  • Thông tin tài khoản Youtube
  • Thông tin kênh ( Channel ), mô tả
  • Thông tin về các video đã được tải lên kênh
  • Thông tin về các danh sách phát đã được tạo
  • Thông tin thống kê về số lượng lượt thích, lượt không thích và lượt xem của các video được tải lên.
2. Giới hạn truy cập:
  • Xem tài khoản YouTube của bạn
  • Xem, chỉnh sửa thông tin các video, mức xếp hạng, bình luận và phụ đề trên kênh YouTube của bạn
  • Quản lý video trên kênh YouTube của bạn
  • Quản lý tài khoản YouTube của bạn