Chính Sách Bảo Mật

Điều 1: Phạm vi thu thập thông tin cá nhân đối với người sử dụng ứng dụng Tubekit
 1. Loại thông tin thu thập:
  • Thông tin cá nhân;
  • Thông tin liên lạc như số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ email, số fax.
 2. Nội dung thông tin thu thập:
  • Họ và tên;
  • Địa chỉ liên hệ, liên kết Facebook cá nhân
  • Số điện thoại, địa chỉ email.
Điều 2: Chính sách bảo mật ủy quyền truy cập Tài khoản Youtube, Google của người dùng

1. Thông tin thu thập:
 • Thông tin tài khoản Youtube
 • Thông tin kênh ( Channel ), mô tả
 • Thông tin về các video đã được tải lên kênh
 • Thông tin về các danh sách phát đã được tạo
 • Thông tin thống kê về số lượng lượt thích, lượt không thích và lượt xem của các video được tải lên.
2. Giới hạn truy cập:
 • Xem tài khoản YouTube của bạn
 • Xem, chỉnh sửa thông tin các video, mức xếp hạng, bình luận và phụ đề trên kênh YouTube của bạn
 • Quản lý video trên kênh YouTube của bạn
 • Quản lý tài khoản YouTube của bạn
3. Cách thức ủy quyền hoạt động đối với dữ liệu người dùng Google:

Các bước hoạt động của ứng dụng trình tự theo các bước như sau:         
  
 • Bước 1: Đăng nhập ứng dụng           
 • Bước 2: Click vào liên kết Add Channel ( thêm kênh )           
 • Bước 3: Đọc và đồng ý với “Chính sách bảo mật”, Sau đó bấm vào nút “Tiếp tục Add Channel”           
 • Bước 4: Ứng dụng bắt đầu chuyển hướng đến màn hình xác nhận ủy quyền truy cập ứng dụng của Google. Giới hạn và phạm vi truy cập được hiển thị như ở phần “Giới hạn truy cập” phía trên.           
 • Bước 5: Người dùng xác nhận chấp nhận ủy quyền truy cập. Tiếp tục sẽ được chuyển hướng về ứng dụng. Ứng dụng Tubekit bắt đầu lưu trữ những thông tin đã được cấp phép truy cập. Từ đó có thể truy xuất những thông tin từ phía kênh Youtube của người dùng. Người dùng có thể quản lý thông qua ứng dụng.
 
Điều 3: Mục đích sử dụng thông tin của người sử dụng ứng dụng.
 1. Cung cấp các dịch vụ đến thành viên
 2. Thực hiện quản lý việc đăng thông tin và kiểm duyệt thông tin công khai
 3. Thực hiện quản lý hoạt động tiếp thị, cung cấp thông tin tới người dùng như gửi các cập nhật mới nhất về dịch vụ diễn đàn và các tính năng mới liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi
 4. Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo thành viên
 5. Quản lý, phân tích, đánh giá số liệu liên quan đến dữ liệu hệ thống
 6. Cung cấp giải pháp và thay đổi dịch vụ nhằm phục vụ nhu cầu của người sử dụng
 7. Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt
 8. Trong trường hợp có yêu cầu của Pháp luật, Ứng dụng có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người sử dụng ứng dụng Tubekit.
Điều 4: Phương pháp thu thập thông tin cá nhân người sử dụng ứng dụng
Ứng dụng Tubekit thu thập các thông tin cá nhân của thành thông qua Form đăng ký thành viên được cung cấp công khai khi đăng ký tài khoản.

Điều 5: Thời gian lưu trữ thông tin thu thập
Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ.

Điều 6: Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
 1. Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ứng dụng hỗ trợ thực hiện việc này.
 2. Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến ứng dụng. Khi tiếp nhận những phản hồi này, chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
Điều 7: Chính sách bảo mật thông tin cá nhân thành viên
 1. Thông tin cá nhân của thành viên trên Ứng dụng được chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của ứng dụng. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên nằm ngoài chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Ứng dụng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp Pháp luật có quy định khác.
 2. Mỗi thành viên tự chịu trách nhiệm bảo mật mật khẩu tài khoản Ứng dụng của mình.
 3. Ứng dụng không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 4. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Ứng dụng sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.